Zanimivo

Aktualno za vse lastnike v večstanovanjskih zgradbah

Predkupna pravica pri etažni lastnini, velja samo v primeru prodajne pogodbe in če ima nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot 5 posameznih delov v zgradbi.

Za posamezni del zgradbe je mogoče šteti stanovanje, poslovni prostor, podstrešni prostori, garaže, kleti, shrambe in drugi prostori, ki so samodejno dostopni in razločno razmejeni od ostale nepremičnine.

Predkupno pravico imajo drugi etažni lastniki katerim je potrebno poslati ponudbo.

Oglejte si primer ponudbe